Handicare freecurve family advisor

Arbeta på Handicare

Att arbeta på Handicare innebär att arbeta i en dynamisk miljö med många möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Alla medarbetare på Handicare behandlas med värdighet och respekt. Vi erbjuder lika möjligheter för alla. Diskriminering eller trakasserier baserade på härkomst, etnicitet, kön, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning tolereras inte. Medarbetare med likvärdiga kvalifikationer och utbildning erhåller lika lön för lika arbete. Handicare värdesätter och verkar för en diversifierad arbetsplats.

Intresserad? Skicka ett mejl till infogroup@handicare.com

Lediga tjänster

Lediga tjänster i Storbritannien, klicka här.

Lediga tjänster globalt:

Product Development Engineer, Mechanical Design, Sweden
Trainee Marknaföring Nederländerna
Trainee Onlinemarknadsföring Nederländerna 
Animateur/Animatrice Réseau, France 
Embedded soft- and hardware Project Manager
Tre Global Product Directors