Accessibility

Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka trapphissar, i första hand för hemmiljöer, med ett kompletterande utbud av produkter för fordonsanpassningar. Handicares tjänsteerbjudande inom Accessibility innefattar underhåll, installation, reservdelar och fordonsanpassning. Under 2016 svarade Accessibility for 67 procent av koncernens intäkter (proforma: 64 procent). Huvudmarknaderna inom Accessibility är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark. En mindre andel av koncernens intäkter inom Accessibility genererades i Nordamerika och övriga världen.

Läs mer