Affärsområden

Handicares huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Koncernen säljer sina produkter globalt och har försäljning i över 20 länder. Av koncernens totala intäkter 2017 svarade Europa för 92 procent, Nordamerika för 7 procent och övriga världen för 1 procent. Handicare bedriver verksamhet inom tre affärsområden; Accessibility, Patient Handling och Puls. Inom Accessibility och Patient Handling intar Handicare en ”topp tre”-position på sina huvudmarknader.