VÅR HISTORIA

Lång historia präglad av innovation

  • Handicare grundades av tre män vilka drevs av att utveckla bättre och mer innovativa lösningar för att öka rörligheten för funktionshindrade.
  • Handicares historia kan dateras tillbaka mer än 100 år

Internationalisering

  • Stark internationell expansion genom organisk tillväxt och förvärv
  • Tillverkning och försäljningsorganisation i Norden, Nordamerika, Europa och Kina.

Investeringar och konsolidering  

  • Företagsstruktur, produktportfölj och plattform anpassas i syfte att fokusera på Accessibility och Patient Handling (Mobility- verksamheten (rullstolar) avyttras i september 2015 samt Prism Medical förvärvas under 2016)
  • Centrala funktioner för R&D, Finans och inköp
  • Ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ  vilka syftar till att förbättra bruttomarginalen

Fortsatt lönsam tillväxt

  • Handicare väl positionerat för operativ hävstång
  • Commercial excellence strategi driver skifte från produktfokus till marknadsfokus
  • Nya innovativa produkter och en aktiv M&A agenda drivkrafter bakom en uthållig långsiktig tillväxt