Hjälpmedel utan gränser

Sedan 2009 har Kristina Kindblom och Carina Ursing arbetat på Pravara Institute of MedicalScience (PIMS). Då nästan inga hjälpmedel fanns tillgängliga på sjukhuset eller i undervisningen, såg de ett skriande behov och började en liten hjälpmedelsdistribution. Sedan 2010 har de packat ner ett antal hjälpmedel i sina resväskor och suttit i rullstolar som donerats av företag och organisationer.På sikt förstod Kristina och Carina att det var ohållbart att förmedla hjälpmedel på det sättet. Idén att starta en mer ordnad hjälpmedelsdistribution växte fram. ”Hjälpmedel utan gränser” startade hösten 2013.

Syftet är att distribuera hjälpmedel för att möjliggöra och underlätta patienternas dagliga aktiviteter (ADL-Activity Daily Living) samt aktiviteter som ökar deras livskvalitet (möjlighet till inkomst, livskvalitetshöjande fritidsaktivitet eller motsvarande). Tillhörande adekvat utbildning ska förmedlas så att distribuerade hjälpmedel kommer till bästa användning. De personer som utbildas får med sig nödvändig pedagogik för att kunna föra kunskapen vidare. Att återanvända hjälpmedel är en viktig miljö och ekonomisk aspekt.

Handicare stödjer ”Hjälpmedel utan Gränser” genom att skänka hjälpmedel men även genom att bidra med pengar till transport.