Klimatkompensation

Våra flygresor genererar utsläpp och bidrar till klimatförändringar, en av de största globala utmaningarna. Vårt mål är att minska interna flygresor och interna möten hålls företrädesvis via Skype eller telefon. Vi påbörjade arbetet med att klimatkompensera redan 2016 och tar succesivt in fler av koncernens flygresor i programmet för klimatkompensation varje år. Från 2019 kommer vi att klimatkompensera för hela koncernens flygresor. Vi arbetar med ClimateCare och stödjer projekt som minskar koldioxidutsläpp och förbättrar människors liv.

Vi kompenserar för våra utsläpp genom ClimateCares online mixed portfolio.

Utsläpp 2017:
Koncernledningen: 59,50 ton CO2
Handicare Sverige: 89 ton CO2

Lifestraw water filters - ger säkert drickvatten i Kenya

Projektet LifeStraw Carbon for Water ger enkla, vattenfilter baserade på gravitationskraften till familjer i Kenya. Det ger inte bara säkert dricksvatten till 4 miljoner människor, utan de minskar utsläpp genom att man inte längre behöver koka vattnet för att få säkert dricksvatten.

Vi arbetar med ClimateCare för att stödja det är projektet och fler andra i Climate+Care Portfolio.

Gyapa Stoves - förbättrar liv i Ghana

Det här projektet skapar en marknad för lokalproducerade effektiva spisar vilket minskar utsläppen, reducerar exponeringen för skadliga ångor och minskar räkningar för bränsle. Projektet ger arbete till 350 tillverkare och en extra inkomst till fler än 500 återförsäljare. Förutom att ha minskat 2 miljoner ton CO2 utsläpp så har projektet sparat 4,1 miljoner människor mer än 75 miljoner dollar i bränsleräkningar.

Handicare stödjer ClimateCare i det här projektet och andra i Climate+Care Portolio.

Effektiva köksspisar i Kenya

Projektet The Gold Standard ger en unik möjlighet att stödja ren matlagning i östra Afrika. Projektet marknadsför och säljer den marknadsledande Jikokoa spisen vilken reducerar kolkonsumtionen med 50% och kraftigt minskar de negativa sociala och miljöpåverkan matlagning medför.  Tillverkningen av Jikokoa spisen bidrar också positivt till den lokala ekonomin. Burn's solcellsdrivna fabrik i Nairobi har 125 anställda, varav hälften är kvinnor.