Hållbara material och kemikalier

Vårt långsiktiga mål är att utveckla långsiktigt hållbara produkter. Under 2018-2019 kommer vi att utvärdera de material som idag används i våra produkter såsom stål, polyester och plast och utifrån detta se vilka produkter som kan göras mer hållbara. Vi kommer även att implementera en ny manual för forskning och utveckling där både hållbara material och en lista på material som inte ska användas ska ingå. Målet är att 80 procent av materialen som används i våra produkter ska vara hållbara år 2030. Ytterligare ett mål som vi vill nå senast 2030 är att nästa generation produkter ska använda 10 procent mindre energi vid användning jämfört med 2017 års produktsortiment. Det avser främst trapphissar, taklyftssystem och mobila lyftar. Under 2018 ska vi välja
ut ett antal produkter för en livscykelanalys.