Miljö

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt, i form av till exempel förbättrad effektivitet eller investeringar i hållbara produkter, tjänster och tekniker. Idéer från anställda som minskar miljöpåverkan i Handicares verksamhet stöds och uppmuntras.

Handicares miljömål

  • Handicare ska uppfylla alla tillämpliga lokala lagar och miljöföreskrifter, och om möjligt få rekommenderade ISO 14001-certifiering. Läs mer om våra certifikat.
  • Utveckla långsiktigt hållbara produkter. Läs mer.
  • Vi ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa eller skadar miljön. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.