Ledningen

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga förvaltningen och driften av Bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av Bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionerna.

Staffan Ternström

Född 1965. VD och koncernchef. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2018. 

Stephan Révay

Född 1976. CFO & Head of IR. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2016.  

Clare Brophy

Född 1981. Executive Commercial Director UK, Europe & Asia Pacific. Anställd sedan 2009 och ingår i koncernledningen sedan 2018. 

Mattias Hakeröd

Född 1974. Executive Vice President Human Resources & Enabling Functions. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2019.

Pernilla Lindén

Född 1969. Executive Vice President Strategy and Business Excellence. Anställd 2018 och ingår i koncernledningen sedan 2019.

François Roblin

Född 1965. Executive Vice President, Group Purchasing and Product Development. Anställd 2014 och ingår i koncernledningen sedan 2014.  

Helena Skarle

Född 1985. Executive Vice President Patient Handling Europe & Asia Pacific. Anställd 2015 och ingår i koncernledningen sedan 2016.

Peter Slack

Född 1974. Executive Vice President, Operations. Anställd 2013 och ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tom Vorpahl

Född 1955. President North America. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2019.