Styrelsen

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Handicares resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie ledamöter och högst tio ordinarie ledamöter, varav samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöter och VD. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, inklusive finansiell rapportering.

Vid årsstämman 2018 beslutades om sju ordinarie styrelseledamöter.

Namn Invald Befattning Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till huvudägaren Aktieinnehav
Lars Marcher 2014 Styrelseordförande Ja Nej 493 513
Joakim Andreasson 2016 Styrelseledamot Ja Nej -
Jonas Arlebäck 2018 Styrelseledamot Nej Ja 327 968
Maria Carell 2016 Styrelseledamot Ja Ja 27 183
Johan Ek 2013 Styrelseledamot Nej Nej 293 626
Christina Lindstedt 2019 Styrelseledamot Ja Ja -
Claes Magnus Åkesson 2017 Styrelseledamot Ja Ja 25 000

Lars Marcher

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014 och styrelsens ordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Joakim Andreasson

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2016 och ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Jonas Arlebäck

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2018.

Maria Carell

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2016 och ledamot i revisionsutskottet.

Johan Ek

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2013 och vice ordförande sedan 2017.

Christina Lindstedt

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2019 och ledamot i ersättningsutskottet.

Claes Magnus Åkesson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017 och ordförande i revisionsutskottet.