Styrelsen

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Handicares resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie ledamöter och högst tio ordinarie ledamöter, varav samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöter och VD. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, inklusive finansiell rapportering.

Vid årsstämman 2017 beslutades om sex ordinarie styrelseledamöter.

Lars Marcher

Född 1962. Styrelsens ordförande sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Master of Science in Business Administration från Aarhus Universitet och Macquarie University i Sydney Australia

Andra pågående uppdrag/befattningar
CEO, Ambu A/S, Styrelseordförande Danish Medico Business och Danish Industry IMU samt Vice Ordförande i Danish American Business Forum

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren) 
Ordförande i flertalet företag inom  Ambu A/S Group

Innehav i Handicare Group AB -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Joakim Andreasson

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Master of Science i Business Administration från Handelshögskolan Stockholm och Lunds Universitet Stockholm

Andra pågående uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i KSG Holding AB

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren)
Styrelseordförande i Cidron Picture HoldCo AB och Cidron Picture MidCo AB. Styrelseledamot i BUFAB AB (publ) och suppleant i Lindorff AB, Lindorff Second Holding AB, Lindorff Coinvest AB, Lindorff Institutional Management AB och Indif AB

Innehav i Handicare Group AB
N/A

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Maria Carell

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Master of Social Science i International Business/Business Administration från Linköpings Universitet  

Andra pågående uppdrag/befattningar
CEO och President i Revision Skincare och Goodier Cosmetics. Styrelseordförande i Pharmalink AB

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren)
Styrelseledamot i Meda AB och Akademikliniken AB. CEO för Exeltis USA och Granda AB. CEO och President för Q-Med. President för Meda U.S. och Executive Vice President för Meda North America & South Pacific

Innehav i Handicare Group AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Johan Ek

Född 1968. Vice Ordförande sedan 2017. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Master of Science i Business Administration från Hanken School of Economics

Andra pågående uppdrag/befattningar
Ordförande i Aveniro, Saferoad Holding och SunriseMedical. Styrelseledamot i Acino. Industrial Advisor till Nordic Capitals fonder

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren)
Styrelseordförande i Corob, CPS Color och Handicare Group. Styrelseledamot i Ramirent. President och CEO i Handicare Group och Relacom Group

Innehav i Handicare Group AB -

 

Elisabeth Thand Ringqvist

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Master of Science i Business Administration från Handelshögskolan Stockholm

Andra pågående uppdrag/befattningar
CEO och styrelseledamot i Marsnen AB. Styrelseordförande i TicWorks AB och SVCA, styrelseledamot i Docu Nordic Group Holding AB, IP Only Holding AB, Finsk-Svenska Handelskammaren, Amcham Sverige, Sitftelsen Fritt Näringsliv, Rättvis Skatteprocess och Kungliga Tekniska Högskolan

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren)
VD för Företagarna och Företagarna Service AB samt styrelseledamot i Centrala Försvarsmaktsrådet

Innehav i Handicare Group AB
N/A

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Claes Magnus Åkesson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Bachelor of Science in Business Administration and Economics from Stockholm School of Economics

Andra pågående uppdrag/befattningar
CFO of JM AB and board member of Concetric AB

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren)
Board member of Smedslättens Tennisbanor AB, Smedslättens Tennisklubb, IF Brommapojkarna and Brommapojkarnas Fotbollshall

Innehav i Handicare Group AB
N/A

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.